Deel deze pagina... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Privacy en de kapper.

Als kapper kom je met een groot scala aan klanten in contact. Dat maakt het vak naast creatief tevens zeer gevarieerd. Heel vaak komt een klant in je stoel tot rust. Bij een open opstelling van zijn/haar kapper zal deze in vertrouwen genomen worden. De klant kan dingen bespreken die hem/haar bezighouden of zelfs dwars zitten. En dan gaat het niet alleen om het weer en hun vakantieplannen. Zaken die met privacy te maken hebben. Mensen geven zich bloot als het gaat om medische problemen, relationele zaken en financiële kwesties.

HairVisit borgt uw privacy

Maatschappelijke functie.

HairVisit vindt het belangrijk dat deze maatschappelijke functie een grote rol speelt. Veel mensen hebben er baat bij een luisterend oor te vinden. Begrip voor een standpunt of misschien wel interessante tips of een goede raad. Ook kan de kapper vanuit een groot netwerk, waar een deze vaak uit kan putten, soms oplossingen helpen bedenken. Een kapper heeft vaak een bijzonder goed ontwikkelde mensenkennis.  Het grote scala aan klanten draagt daar zeker aan bij.

Geheimhoudingsverklaring voor HairVisit medewerkers.

HairVisit borgt uw privacy.

Een klant moet er vervolgens op kunnen vertrouwen dat zaken die besproken zijn tussen klant en kapper, vertrouwelijk worden behandeld. Dat doen wij door onze medewerkers bij indiensttreding een zg. “Geheimhoudingsverklaring” te laten tekenen. In deze verklaring tekent de medewerker akkoord te zijn met de afspraak dat vertrouwelijk zal worden omgesprongen met klanteninformatie, zowel tijdens de duur van het dienstverband alsmede na afloop daarvan. En dat blijft niet beperkt tot informatie over behandelingen maar ook over gespreksonderwerpen.  Niet naleven van deze afspraak zal resulteren in een boeteclaim op de werknemer.

De bescherming van uw privacy vinden wij, naast vakkundigheid en persoonlijke aandacht, bij HairVisit heel gewoon, vanzelfsprekend dus.
Tot gauw!