Deel deze pagina... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Kapper tijdens kinderopvang

 

Kids HairUw kind door een professionele kapper laten knippen tijdens kinderopvang bij het KDV (kinderdagverblijf) of de BSO (Buitenschoolse Opvang). Dat heeft als voordeel dat u niet in avonduren of in weekenden met hem of haar naar een kapper hoeft te gaan.

Hoe werkt het?

Op de opvanglocatie wordt een lijst opgehangen. Hierop u op een bepaalde datum kunt intekenen en de frequentie kunt aangeven (1x per 6 of 1x per 12 weken). Deze lijst wordt opgehaald door de kapper of wordt doorgemaild door de locatieleiding. Hij zal de planning bekijken en, indien nodig, aan u terug koppelen. Op de knipdag zelf zal uw kind geknipt worden door de kapper in een ruimte, grenzend aan een reguliere opvangruimte. Hierdoor kan de pedagogisch medewerkers altijd een oogje in het zeil houden. Vanzelfsprekend kunnen kinderen die op deze dag geen opvang genieten, ook intekenen en onder begeleiding van een ouder gebruik maken van deze service.

Hoe werkt het dan met betalen?

Op de dag zelf kunt u in een envelopje een briefje met de wens over het kapsel voegen en het te betalen bedrag contant (€ 15,- peil 1 januari 2016). Daarbij is het voor u van belang te weten dat ik het erg op prijs stel feed-back te krijgen op de kapsels die ik bij uw kind maak. Zo kan ik optimaal voldoen aan uw wens voor het kapsel van uw kind. Schroom dus niet eventuele opmerkingen kenbaar te maken. Indien mogelijk persoonlijk, via mail of via een briefje. Ik kan me heel goed voorstellen dat het even ’n vreemd gevoel kan geven er zelf niet bij te zijn als uw kind geknipt wordt. Hierbij is het echter wellicht een troost te beseffen dat kinderen zich meestal gemakkelijker laten knippen wanneer ouders niet in de buurt zijn.

Is die service al ergens geweest?

De Kapper Noel Wilmes - HairVisit - kapper tijdens kinderopvangJa! Op 1 oktober 2008 is er gestart met deze service bij MIK (Maatwerk in Kinderopvang). Sindsdien hebben vele kinderen op 2 locaties van MIK hiervan gebruik gemaakt.

Kan dat bij onze BSO of KDV ook geregeld worden?

Ja, natuurlijk! Kaart dit aan bij de leiding van uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Geef aan dat dit in uw ogen een perfecte aanvulling is op de reguliere opvang. Wijs hen op deze website.